Výrobný program firmy Avenarius - Agro GmbH.

Bituménové náterové materiály a izolácie.

V tejto skupine materiálov ponúka firma širokú paletu náterových a stierkových ochranných hmôt pre oceľ a betón. Ponuka zahŕňa jednozložkové a dvojzložkové mimoriadne chemicky odolné materiály, pre ochranné nátery proti zemnej vlhkosti, ako aj pre konštrukcie trvalo zaťažené médiami. V ponuke sú od jednoduchých náterov, až po robustné, trvalo pružné, dvojzložkové stierkové materiály.  
  

Ochrana proti korózii.

Vo výrobnom programe je široká škála vysokokvalitných materiálov na účinnú ochranu betónových a oceľových konštrukcii. V ponuke sú najprogresívnejšie materiály, ktorými možno chrániť oceľ a betón pred rozličnými agresívnymi médiami a chemikáliami. Ochranné systémy môžu byť jednozložkové, dvojzložkové, vodou riediteľné nátery a impregnácie. Svojimi parametrami je väčšina materiálov predurčená pre oblasť použitia v stredne ťažkej a ťažkej ochrane proti korózii. Firma ponúka spoľahlivé a rokmi osvedčené systémy pre vodné hospodárstvo, ako sú priehrady, ČOV-ky, elektrárne, kanalizácie, pre ochranu záchytných vaní a pre potravinársky priemysel. Oblasti použitia týchto materiálov sú prakticky neobmedzené. Samozrejmosťou sú vlastnosti ako farebnostálosť, rázová húževnatosť, odolnosť proti oteru a obrusu a.i.  

 

Spoľahlivé fasády.

Firma ponúka kompletný sortiment pre rekonštrukciu a úpravu fasád všetkého druhu. Na Slovensku a aj v ČR počas svojho pôsobenia sa môžeme pochváliť veľkým množstvom zaujímavých referenčných stavieb v tejto oblasti, zvlášť u pamiatkovo chránených objektoch. Vo výrobnom programe sa nachádzajú silikátové /minerálne/ farby, disperzné pre exteriér a interiér, silikónové, akrylátové, práškové, pružné farby.Farebná škála týchto farieb je prakticky neobmedzená. Ponuka samozrejme obsahuje aj sanačné omietky, impregnácie, hydrofóbne nátery, spevňovače kameňa, prísady do omietok, stierkové materiály.  

 

Prísady do betónu a omietkových zmesí.

Ponúkame cca 27 rôznych prísad do betónu a omietkových zmesí. Prakticky pre každý spôsob betonáže a nárokov na hotovú konštrukciu dokážeme v spolupráci s našimi laboratóriami navrhnúť a dodať optimálnu prísadu. Okrem špecifických vlastností, každá prísada pozitívne ovplyvňuje  vlastnosti betónu, ako sú pevnosť v tlaku, ťahu za ohybu, E-modul, menšie riziko vzniku trhlín a.i.  

 

Materiály pre sanáciu betónových a železobetónových konštrukcií a mostov.

V tejto skupine materiálov ponúkame spoľahlivé a osvedčené systémy. Je možné si vybrať jednozložkový systém, dvojzložkový systém, ako aj hotovú torkrétovaciu zmes. Tieto materiály doplňujú rýchlotuhnúce vysprávkové hmoty, zálievkové materiály s vysokými pevnosťami, epoxidy pre sanáciu trhlín a d.  

 

Špárovacie hmoty a tmely.

Ponúkame širokú škálu tmelov pre škáry aj chemicky namáhateľné, pružné aj pri veľmi nízkych teplotách, ako aj tesniace pásy pre dilatačné a pracovné škáry. Taktiež ponúkame kvalitné stavebné lepidlá pre vysokopevnostné lepenie pevné a pružné. Bezšpárové dilatácie mostných uzáverov do rozponu 50 m, trvale pružné.  

 

Priemyselné podlahy.

Podlaha je takmer v každej prevádzke jednou z najnamáhanejších konštrukcií.Preto voľba správnej podlahy je mimoriadne dôležitá. Na základe našich dlhoročných skúseností dokážeme navrhnúť optimálne riešenie prakticky pre akúkoľvek prevádzku. Podlahy môžu byť monolytické, liate, alebo ako robustné impregnácie alebo nátery. Pre všetky tieto druhy podláh ponúkame množstvo materiálov.Naše podlahy sa aplikujú tam, kde treba dosiahnuť mimoradne odolnosti proti obrusu a chemickému zaťaženiu. V ponuke sú aj elektricky vodivé liate podlahy, pružné podlahy odolávajúce značnému dynamickému zaťaženiu, tepelne izolaèné monolytické podlahy bez dilatácii a množstvo iných.  

viac o priemyselných podlahách

Ochrana dreva a ochrana proti ohňu.

V ponuke je množstvo lazúrovacích a krycích lakov pre ochranu pohľadového a konštrukèného dreva proti všetkým možným vplyvom a škodcom. Mimoriadne kvalitné robustné lazúry a krycie laky pre povrchovú úpravu drevených okien a dverí. Veký dôraz sa kladie na ekologickú nezávadnosť. Protipožiarne nátery ponúkame pre drevo aj oceľ.