Priemyselné podlahy

Problematika projekcie, výroby a údržby priemyselných podláh, nie je až taká jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Treba si uvedomiť, že po začatí užívania podlahy je táto konštrukcia v drvivej väčšine najnamáhanejšia časť stavby a preto neexistuje univerzálne riešenie povrchových úprav priemyselných podláh. Preto je nevyhnutné, aby sa vhodnému výberu podlahy venovala zvýšená pozornosť pri výbere typu podlahy. Často sa stáva, že finálne úpravy podláh sa robia na konci výstavby, kde sú finančné prostriedky značne vyčerpané a tendencia u nás je taká, že často sa mení naprojektovaná skladba podlahy kvôli financiam na rôzne kompromisné riešenia, ktoré  však v budúcnosti môžu spôsobiť obrovské finančné škody. Pri bežiacej výrobe je oprava podlahy bez odstávky produkcie mimoriadne ťažká a finančne náročná. Preto ak má investor  záujem aby mu podlaha dlhodobo slúžila, mal by zvážiť nasledovné kritéria, ktoré sú určujúce pri výbere vhodného typu podlahy. Najdôležitejšie kritéria ktoré ovplyvňujú správny výber podlahy sú:

Odrážka mechanické a dynamické namáhanie
Odrážka chemické namáhanie
Odrážka minimálna doba počas ktorej má podlaha vydržať bez nutnosti opravy
Odrážka parametre stavby – novostavba, rekonštrukcia, dilatácie, izolácie voči vlhkosti a pod.
Odrážka rýchlosť realizácie a  uvedenia podlahy do prevádzky

Je ešte samozrejme množstvo ďalších parametrov, ktoré je treba zvážiť ako je tepelná izolácia, protišmykovosť, schopnosť odvádzať elektrostatický náboj a pod. Žiaľ nie je možné podrobne rozobrať podrobne každú možnú kombináciu, ktorá sa môže pri návrhu vhodnej priemyselnej podlahy vyskytnúť.

Podlahy podľa typu namáhania možno rozdeliť zhruba do nasledovných kategórii. Podlahy bežne namáhané, stredne namáhané, mechanicky silno namáhané, chemicky silno namáhané a špeciálne podlahy.

Základom pre dlhodobú a bezporuchovú prevádzku podlahy je príprava podkladu. Najčastejším podkladom je betón. Pri novostavbách je mimoriadne dôležité dbať na správnu technológiu betonáže. Základovú dosku je treba betónovať tak, aby sa pri hladení a zhutňovaní  nevytláčala, resp. vevyťahovala voda na povrch, ktorá zo sebou vynáša aj cement, ktorý po odparení vody zostane na povrchu. Toto sa dá dosiahnuť vodným súčiniteľom pod 0,5 a prímesou vhodného plastifikátora. Taktiež je potrebné zabrániť prudkému vyschnutiu povrchu a následnej tvorbe vlasových trhlín. Vo všeobecnosti platí, že pre následnú aplikáciu dvojzložkových systémov musí pevnosť povrchu v odtrhnutí byť min. 1,5 MPa, povrch musí byť suchý, čistý, bez mastnoty.

Firma Avenarius – Agro GmbH ako jeden z najznámejších výrobcov stavebnej chémie v Rakúsku, vyrába, rieši a navrhuje optimálne riešenia v celej oblasti stavebnej chémie už viac ako 108 rokov. Výrobný program pokrýva takmer celú škálu  priemyselných podláh. Obchodné názvy ako ICOSIT, RAVENIT,  ICOMENT, AGROFLOOR sa stali pojmom pre najvyššiu kvalitu nielen v Európe ale aj na Slovensku.

Podlahy ako také možno rozdeliť na impregnácie, farebné nátery, liate podlahy, valcované s protišmykovou úpravou „multylayer“, plastbetóny a plastmalty, monolytické podlahy. Pre všetky typy podláh ponúka výrobca Avenarius-Agro GmbH množstvo materiálov pre optimálne riešenia. Napr. náš farebný dvojzložkový náter na báze epoxidovej živice, vodou riediteľný ICOSIT EPOXI-EMULSION je mimoriadne vhodné riešenie pre všetky typy betónových podláh so bežným až stredným namáhaním. Neobsahuje rozpúšťadlá, preto je bezproblémovo možná aplikácia aj v uzavretých priestoroch, nevyžaduje suchý podklad, nevyžaduje penetráciu a má vynikajúcu priľnavosť na podklad a dobré chemické a mechanické odolnosti.

V oblasti liatych podláh treba spomenúť okrem štandardnej podlahy ICOSIT K 275, ktorá väčšinou vyhovuje nárokom na namáhania aj vysokoodolnú špičkovú liatu podlahu ICOSIT K 380, ktorá má extrémne odolnosti voči chemickému namáhaniu a pevnosť v tlaku 100 MPa dosahuje za 24 hod. Obidve tieto podlahy sa dodávajú aj ako elektricky vodivé, ktoré sa úspešne aplikovali na mnohých miestach na Slovensku.

Riešenia vieme ponúknuť pre najrozličnejšie problematické prípady. Nie je problém pre nás navrhnúť technológiu výroby liatych podláh do 3 dní včítane betonáže, liate podlahy či robustné nátery na zaolejované podklady bez nutnosti búrania, nátery na vlhké podklady, elektricky vodivé podlahy pre extrémne chemické namáhania a pod. Vo vývoji je liata podlaha s vysokými chemickými a mechanickými odolnosťami ktorá je paropriepustná, čiže čiže sa bude dať vo väčšine prípadov použiť vtedy, ak v podklade existuje vzlínajúca vlhkosť.

Zoznam základných produktov a ceny:

Materiál

Sk/kg

balenie

praktická spotreba

ICOSIT K 275 RAL 7032

190,-

25 kg

2 kg/m2/2 mm hrúbky

plnivo FULLSTOFF 275

24,-

25 kg

2 kg/m2/2 mm hrúbky

ICOSIT K 380 RAL 7032

455,-

25 kg

2,8 kg/m2/2 mm hr. pri plnení 1 : 0,3

ICOSIT K 275 L RAL 7032

419,-

22,5 kg

2,4 kg/m2/2 mm

ICOSIT K 380 L RAL 7032

499,-

25 kg

2,4 kg/m2/2 mm

ICOSIT K 380 ST

455,-

25 kg

1,0 kg/m2/2 aplikácie

plnivo FULLSTOFF 275 L

159,-

7,5 kg

0,8 kg/m2/ 2 mm

ICOSIT K 360

459,-

25 kg

2,6 kg/m2/2 mm

AGRO K 200

320,-

24 kg

0,25 kg/m2/náter

ICOSIT K 156

350,-

25 kg

0,25 kg/m2/náter

ICOSIT F 2420

279,-

20 kg

0,15-0,20 kg/m2/náter

AGROPOX 240 THIX

350,-

25 kg

0,25 kg/m2/náter

AGROPOX 240 HL

310,-

25 kg

0,2 kg/m2

ICOSIT EPOXI-EMULSION

355,-

12 kg

0,15 kg/m2/náter