Firma Avenarius - Agro GmbH odvodzuje zo svojej vyše 100 ročnej tradície každodenný záväzok, byť spoľahlivým a serióznym obchodným partnerom. V roku 1894 bola založená firma Avenarius, so sídlom vo Viedni a výrobným závodom v Amstettene. Následne bola založená v roku 1947 firma Agro so sídlom vo Welse, kde sa vyrába dodnes. Obidve firmy, ktoré fungovali do roku 1998 ako nazávislé subjekty, fúzovali a v súčasnosti sa prezentujú ako jedna firma Avenarius - Agro GmbH. Ako súkromná  firma, zamestnáva Avenarius - Agro GmbH okolo 300 zamestnancov. Ročne sa do výskumu a vývoja investuje viac ako 1 milión EUR. Aby sa mohli stále nové poznatky deň čo deň odovzdávať ďalej, sú v  Rakúsku k dispozícií 40 technici.

Dlhodobo miesto v hospodárskej súťaži má len ten, kto napĺňa funkcie.U firmy Avenarius - GmbH sú to ochrana a údržba hodnôt v stavebnom sektore. Tento druh funkcie nie je možné úspešne vykonávať bez úzkeho prepojenie s chémiou. Firma s k tomuto hlási a a do popredia kladie úlohu nasadenia chémie tak, aby bolo životné prostredie chránené čo najviac. Všetky receptúry sa systematicky kontrolujú a prispôsobujú najnovším poznatkom ohľadne ochrany životného prostredia. Cieľom opatrení je používať ekologické suroviny, nasadenie rozpúšťadiel obmedziť, alebo celkom vylúčiť, a pri výbere účinných látok stanoviť si ešte prísnejšie kritéria vzhľadom na účinky na ľudí a prírodu. Súčasne sa výrobná technológia neustále modernizuje na najvyšší bezpečnostný štandard. Všetky tieto snahy vyústili do toho, že firma Avenarius - Agro GmbH získala ako jedna z prvých firiem zaoberajúcich sa stavebnou chémiou v Rakúsku certifikát najvyššej kvality EN ISO 9001.

Máme ambíciu aj v budúcnosti  podieľať sa na ochrane hodnôt. Preto chceme ubezpečiť všetkých našich partnerov, že tak ako sme ich nesklamali v minulosti, nesklameme ich ani v budúcnosti a môžu sa na nás s dôverou kedykoľvek obrátiť.

Výrobná prevádzka Amstetten

Výrobná prevádzka a centrála Wels