Zoznam výrobkov, pre ktoré sú k dispozícii technické listy v slovenčine.

Na zobrazenie technického listu, kliknite na výrobok. Do slovenčiny sú preložené len najčastejšie dodávané materiály. V prípade že Vami hľadaný technický

list nie je v tomto zozname, môžete si ho stiahnuť priamo na stránke výrobcu www.avenarius-agro.at

Bituménové výrobky a izolácie

Farebné náterové materiály pre ochranu ocele, pozinkovanej ocele a betónu

Základné nátery pre oceľ

Fasády

Prísady do betónu a mált

Priemyselné podlahy

Ochrana dreva

 Certifikáty

                            Certifikát ISO 9001 firmy Avenarius GmbH
Certifikát materiálov: AGROPOX 250 EG, AGROPOX 240THIX, AGROZINC EP, AVERTOL EPOTAR, AVERTOL EPOTAR FO, AVERTOL EPOTAR FO, AVERTOL EPOTAR SW, ICOSIT EPOXI - EMULSION, AGROVAN 209, AGROVAN 209 ST,
Certifikát materiálov: AGROSIT SM, AGROSIT DS
Certifikát materiálov:  ICOSIT KUNSTSTOFF 275, ICOSIT KUNSTSTOFF 380
Certifikát materiálov : RESISTAN HOLZGRUND, RESISTAN HOLZLACK, RESISTAN FDSE