REFERENCIE

Vzhľadom na obmedzené možnosti priestoru na WEBe sú na tejto stránke uvedené len niektoré objekty a akcie. Naše technológie a postupy a materiály sú aplikované na mnohých iných objektoch ako je nižšie uvedené.

Najsilnešie pozície máme v oblasti priemyselných podláh, ochrany betónu, antikoróznej ochrany ocele a povrchovej úpravy drevených okien a dverí. Prirodzene naše riešenia a dodávky sa neobmedzujú len na tieto štyri oblasti. Vo väčšej či menšej miere sa nám darí úspešne prakticky v celej škále výrobného programu.

Priemyselné podlahy.

Našimi odberateľmi sú najväčšie slovenské podlahárske firmy. Koneční užívatelia sú najrozličnejšie subjekty od od najväčších firiem, po najmenšie. Pre ilustráciu uvádzame niekoľko konečných užívateľov, z najrôznejších oblastí výroby, kde sa osvedčili naše technológie priemyselných podláh.

Odrážka SAMSUNG Galanta - náter výrobných hál
Odrážka VW Bratislava - liate podlahy vo výrobe, ochranné nátery
Odrážka ŽS Petržalka - náter podzemného parkoviska
Odrážka SPP Bratislava - náter krytého parkoviska
Odrážka UNIFARMA Bratislava - liata podlaha v skladoch
Odrážka SLOVAKOFARMA Hlohovec - liate podlahy vo výrobe, skladoch
Odrážka RAJO Bratislava - liate podlahy vo výrobe mliekarenských produktov
Odrážka HELLMANS Topoľčany - nátery podláh vo výrobe
Odrážka OSRAM Nové Zámky - liate podlahy vo výrobe
Odrážka ZSE - elektricky vodivá liata podlaha vo velíne
Odrážka Poliklinika Petržalka - liate podlahy
Odrážka VEUBER CHEMIKA - liata podlaha skladu chemikálii v exteriéri

Ochrana betónu voči korózii

Odrážka SE,.a.s - ochrana záchytných vaní pružno - pevným systémom liatych materiálov
Odrážka Koželužne Bošany - ochrana vaní pred vplyvom agresívnych médii
Odrážka SE,a.s. - sanácia a ochrana vaní pod transformátormi
Odrážka VW Bratislava - ochrana najväčšieho komína z vnútornej strany

Antikorózna ochrana

Odrážka SE,a.s. - ochranné nátery stožiarov vedení VVN ( cca 800.000 m2 )
Odrážka ORANGE - ochranné nátery vykrývačov
Odrážka ZSE,a.s. - ochranné nátery stožiarov vedení VVN
Odrážka SSE,a.s. - ochranné nátery stožiarov vedení VVN
Odrážka DUSLO Šaľa - ochranné nátery oc. konštrukcií síl na sklad chemikálií
Odrážka VD Gabčíkovo - ochrana oceľových segmentov
Odrážka SES TVP Želiezovce - turbíny o oceľové komponenty pre vodnú elektráreň
Odrážka DOPRASTAV - antikorózna ochrana mostných diaľničných uzáverov

Ochrana drevených okien a dverí

Ročne dodáme cca 25 ton robustných lazúr, krycích lakov, transparentných polyuretánov a pomocných materiálov pre najrozličnejších výrobcov drevených eurookien.

podlaha Unifarma                        podlaha Samsung                vodivá podlaha súkr. nemocnica

podlaha Neuber Chemika            fasádna farba Prim. palác        sanácia základov vedeníVVN

ochrana ocele vedení VVN                                        ochrana konštrukcie ČS Falcao